Η ομάδα μας

ΜΟΣΧΑ ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΟΥ

PROGRAMME MANAGER

Η Μόσχα Κουμουσίδου είναι η Programme Manager της Algosystems Qatar και είναι υπεύθυνη για την επιτυχή υλοποίηση των έργων της θυγατρικής. Η Μόσχα έχει 20ετή εμπειρία στον τομέα του Information Technology (IT) διατελόντας υπεύθυνη σε διάφορες θέσεις όπως αυτή του Μηχανικού, του Μηχανικού Presales και Design, της εκτέλεσης και του Marketing υπηρεσιών πληροφορικής και δικτύων σε επιχειρήσεις τοπικού και πολυεθνικού χαρακτήρα. Είναι κάτοχος πιστοποίησης Project Management Professional (PMP)® με 10ετή εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων σχετικών με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα δεδομένων και ηλεκτρονικά συστήματα υποδομών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc (Eng) in Telecommunications, Networks and Parallel Processing από το Sheffield University του Ηνωμένου Βασιλείου και προπτυχιακό τίτλο Μηχανικου Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών.

WordPress Image Lightbox