Μένουμε λοιπόν Σπίτι, Λειτουργικά και με Ασφάλεια

Μάρτιος 23, 2020

Η Algosystemsαντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της τρέχουσας κατάστασης αντιμετώπισης της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειάς της που διατηρεί ακολουθώντας το πρότυπο ISO 27001 με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της και του κοινωνικού συνόλου και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Η εταιρεία, όντας εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, μπόρεσε σε μικρό χρονικό διάστημα, παρέχοντας τα κατάλληλα τεχνικά και υλικά μέσα να συμμορφωθεί με την οδηγία «Μένουμε Σπίτι».Έτσι, σε ποσοστό άνω του 90%, οι εργαζόμενοί μας  προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν τους πελάτες μέσω τηλε-εργασίας, φροντίζοντας παράλληλα την τήρηση των κανόνων ασφάλειας πληροφοριών.

Στο κτήριο της εταιρείας, καθημερινά, υπάρχει προσωπικό ασφαλείας όπου εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Γενικά Μέτρα πρόληψης

 • Στις εισόδους του κτηρίου και των ορόφων έχουν τοποθετηθεί πλαστικοποιημένες ενημερωτικές αφίσες με χρήσιμες οδηγίες για τον COVID-19 και υπενθυμίσεις κανόνων υγιεινής.
 • Στους ορόφους του κτηρίου έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά και οι υπάλληλοί μας προτρέπονται να τα χρησιμοποιούν συχνά.
 • Υπάρχουν διαθέσιμα είδη ατομικής υγιεινής (μάσκες, γάντια)
 • Οι κοινοί χώροι των ορόφων (δηλαδή διάδρομοι, κουζίνες, τουαλέτες) καθώς επίσης οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες ή σημεία που εκτίθενται σε συχνή χρήση (π.χ. πόρτες, πόμολα κ.ο.κ) καθαρίζονται συχνά μέσα στην ημέρα.
 • Τρόφιμα και ροφήματα από υπηρεσίες delivery, συστήνεται να αποφεύγονται. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν, η παράδοση τους γίνεται μόνο στο θυρωρείο της εταιρείας.
 • Παραλαβή και παράδοση αλληλογραφίας γίνεται μόνο στο θυρωρείο της εταιρείας.
 • Προτρέπουμε τους εργαζομένους μας να αποφεύγουν τη χρήση του ασανσέρ.
 • Όλες οι διασκέψεις γίνονται με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.
 • Στην περίπτωση που απαιτείται η συνάντηση πολλών ατόμων σε ένα χώρο, χρησιμοποιούνται meeting rooms πολλών τετραγωνικών που διαθέτουν οπωσδήποτε φυσικό αερισμό.

Ειδικότερα μέτρα πρόληψης

Η εταιρία έχει φροντίσει να ενημερώσει όλο το προσωπικό της για τα κάτωθι:

Τι κάνουμε σε περίπτωση συμπτωμάτων

 • Σε περίπτωση ήπιων συμπτωμάτων (βήχας, πυρετός, πονόλαιμος), παραμένουμε στο σπίτι μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (2105212054).
 • Όποιος εργαζόμενος εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, οφείλει να ενημερώσει τον προϊστάμενό του και τη γραμματεία διοίκησης
 • Σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή εργαζομένου στην εταιρία, ο οποίος είχε εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, αυτό θα καταστεί εφικτό εάν έχει αποστείλλει στην εταιρία βεβαίωση γιατρού που θα δηλώνει ότι είναι καλά στην υγεία του. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η εταιρεία επιθυμεί την προσφορά των υπηρεσιών του μέσω τηλε-εργασίας.

Ταξίδι στο εξωτερικό

Η εταιρεία έχει αναθεωρήσει την πολιτική περί επαγγελματικών μετακινήσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό, με αναβολή των προγραμματισμένων ταξιδίων μας. Αντίστοιχα, αποτρέπουμε τους εργαζομένους μας από προσωπικές μετακινήσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος ή μέλος της οικογένειάς του ταξίδευσε στο εξωτερικό,  απαιτείται να ενημερώσει τον προϊστάμενο του τμήματός του καθώς και  τη γραμματεία της διοίκησης για λήψη οδηγιών και υποχρεωτική εξ’ αποστάσεως εργασία για τουλάχιστον 14 ημέρες. Εάν για εξαιρετικούς λόγους απαιτείται η επιστροφή του στους χώρους της εταιρείας, θα τηρηθούν ειδικά μέτρα όπως : χρήση ατομικών υλικών προστασίας, ενημέρωση του προσωπικού για να μην βρεθούν στον ίδιο χώρο μαζί του, κ.ο.κ.

Επιβεβλημένες επισκέψεις τεχνικών σε χώρους πελατών

Ως τεχνική εταιρεία του χώρου της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ακόμη και στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, για την επίλυση βλαβών ή για την υλοποίηση υπηρεσιών που απαιτούν φυσική παρουσία, οι μηχανικοί μας πιθανά να απαιτηθεί να επισκεφτούν τους χώρους των πελατών μας.

Κατά την επίσκεψή τους, χρησιμοποιούν τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καταβάλλοντας προσπάθεια έτσι ώστε ο ίδιος υπάλληλος να χρησιμοποιεί το ίδιο μέσο. Σε περίπτωση που το μέσο χρησιμοποιηθεί από έτερο συνάδελφο, ο μηχανικός κατά την παράδοση του μέσου, προβαίνει σε καθαρισμό των μερών που πιθανά ακούμπησε με γυμνά χέρια καθώς και όλων των επιφανειών με χρήση αντισηπτικών υλικών.Τα υλικά που μεταφέρει, αποσυσκευάζονται έξω από την τελική εγκατάσταση και οι συσκευασίες απορρίπτονται σε  κάδους ανακύκλωσης. Τα προς χρήση υλικά εφόσον είναι εφικτό καθαρίζονται πριν την εγκατάστασή τους.Καθ’ όλη την παραμονή στους χώρους των πελατών μας, οι μηχανικοί μας κάνουν χρήση ατομικών ειδών προστασίας.

Οι επισκέψεις των συμβούλων πωλήσεων ή των μηχανικών πωλήσεών μας έχουν ανασταλεί και όλες οι συναντήσεις γίνονται μόνο με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

 Βαθμός ενημέρωσης του προσωπικού της εταιρίας

Το προσωπικό της Algosystems, έχει ενημερωθεί εκτενώς για τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Η ομάδα ασφάλειας και υγιεινής της εταιρείας μαζί με τη γραμματεία διοίκησης ενημερώνει συνεχώς είτε μέσω σχετικών emails, είτε μέσω τηλεδιασκέψεων για όλα τα παραπάνω.

Εσωτερικές εκπαιδεύσεις και φυλλάδια δημιουργήθηκαν με σκοπό την επεξήγηση και την προώθηση όλων των εταιρικών εργαλείων που προάγουν την απομακρυσμένη εργασία. Ως συνεργάτες της Cisco Systems καθώς επίσης και της Microsoft Cooperation, όλα τα εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας αξιοποιούνται στο έπαρκο.

Το μήνυμα της διοίκησης προς το προσωπικό προσαρμόστηκε στο: Η ατομική ευθύνη για την τήρηση των μέτρων πρόληψης, αλλά και των κανόνων υγιεινής, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Υψηλή ετοιμότητα ασφαλείας λόγω ευρείας  χρήσης απομακρυσμένης πρόσβασης

Η Algosystems,  λειτουργώντας ως Managed Security Services Provider, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων στο σύνολο της υποδομής της, συμπεριλαμβανομένου και των τερματικών των χρηστών. Ειδικότερα, το σύνολο της υποδομής παρακολουθείται σε 24×7 βάση από την ομάδα Security Operation Center (SOC) της εταιρίας, και όλα τα πιθανά συμβάντα κλιμακώνονται άμεσα στην ομάδα Security Incident Response (SIRT).

Γίνεται, τέλος, χρήση τεχνολογιών όπως Next Generation Firewall, Web Application Firewall, AntiDDoS Protection, Network & Host IDS/IPS, Endpoint Detection & Response (EDR), Host DNS Protection, Data Loss Protection, Whole Disk & Email Encryption, κλπ.

Επάρκεια εναλλακτικών χώρων για τη συνέχιση της επιχειρησιακής μας λειτουργίας κατά το Σχέδιο Επιχειρησιακής μας Ετοιμότητας

Η Algosystems ακολουθώντας το πρότυπο ISO 27001 συντηρεί όπως έχει προαναφερθεί σχετικό Σχέδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κινδύνου & των όσων επιβάλλει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει παρθεί από τη Διοίκηση η απόφαση, οι προδιαγεγραμμένοι εναλλακτικοί χώροι να προσαρμοστούν στην απομακρυσμένη εργασία των υπαλλήλων (Work from Home incentive), προς την αποφυγή συμφόρησης και των εναλλακτικών αυτών χώρων. Η εταιρεία παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ώστε να υλοποιηθεί αυτό απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Δυνατότητα εξασφάλισης απρόσκοπτης παράδοσης και επάρκεια διάθεσης υλικών, κατά τις συμβάσεις

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η Τεχνική Δ/νση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια υλικών αν και εφόσον απαιτηθεί. Τόσο οι μηχανικοί μας, όσο και οι οδηγοί μας, κατά την πρόσβασή στους χώρους σας θα χρησιμοποιήσουν ατομικά είδη προστασίας και θα καταβάλουν προσπάθεια έτσι ώστε τα υλικά να παραδοθούν με ασφάλεια και χωρίς πιθανή έκθεση στον ιό.

Δυνατότητα κάλυψης των τεχνικών αναγκών σας σε πανελλαδικό επίπεδο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σύμβασή σας

Η εταιρεία έχει δυνατότητα Πανελλαδικής κάλυψης όπου έχει ζητήσει από όλους της συνεργάτες της να αποδεχθούν  και να τηρούν τα μέτρα που και η ίδια εφαρμόζει για τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19.

 

Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, η επικοινωνία με την εταιρία γίνεται κανονικά είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω e-mail, ενώ όλες οι συναντήσεις γίνονται μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης.