Η ομάδα μας

Γιώργος Σπανόπουλος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γιώργος Σπανόπουλος είναι ο Εμπορικός Διευθυντής της Algosystems. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΜΒΑ από το Nottingham Trend University του Hνωμένου Bασιλείου και Πτυχίο σε Πληροφορική και Marketing. Έχει 20ετή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης με επίκεντρο τις πωλήσεις σε πολλές εταιρίες του κλάδου. Ο  κ. Σπανόπουλος έχει ενταχθεί στο στελεχιακό δυναμικό της Αlgosystems από το 2002, ξεκινώντας ως Account Manager ενώ σήμερα έχει στην ευθύνη του την Εμπορική Διεύθυνση των επιχειρηματικών μονάδων της Algosystems.

WordPress Image Lightbox