Η Algosystems S.A. ιδρύθηκε το 1986 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας και υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας στη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Βιομηχανικών μονάδων. Κύρια δραστηριότητα της Algosystems είναι η παροχή Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Λύσεων (Integrated Business Solutions) στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η Ολοκλήρωση Ηλεκτρο-μηχανολογικών έργων με Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου, η παροχή υπηρεσιών Μετρολογικής Υποστήριξης, και η δημιουργία υψηλής ποιότητας λογισμικού. Για το σκοπό αυτό έχει οργανωθεί σε τέσσερα τμήματα – διευθύνσεις: Επικοινωνίες & Πληροφορική, Αυτοματισμός & Έλεγχος, Μετρολογία και Εφαρμογές Διαδικτύου.

Το τμήμα Έρευνας και ανάπτυξης (R&D) ασκεί δραστηριότητες εφαρμοσμένης έρευνας (π.χ. ESS) και στηριζόμενο στην πολυδιάστατη τεχνογνωσία της εταιρείας «χτίζει» νέα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες ώστε η παροχή των Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Λύσεων, δηλαδή το κύριο αντικείμενο της εταιρείας, να είναι συνεχώς επίκαιρο.

Η εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία και το γνωστικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελούν καθοριστική παράμετρο της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών στόχων των πελατών της. Έχοντας υλοποιήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής και αυτοματισμού τον Ιδιωτικό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η Algosystems αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους System Integrators στην Ελληνική Αγορά.
Ερευνητικά έργα | Ολοκληρωμένο Σύστημα Αστικής Οδικής Υποστήριξης βασισμένο σε Συνεργατικούς Κόμβους – ΚΑΘοΔΗΓΟΣ       ΑΤΛΑΝΤΑΣ - Ανάπτυξη πρωτότυπης 3D οθόνης αφής για διαδραστικό 3D GIS       FLIRE - Συνδυασμένη Εκτίμηση και Διαχείριση Πλημμυρών και Πυρκαγιών